Natália Richtáriková

Moje podnikanie stojí na princípoch, ktorými sa riadim aj v bežnom živote. „Fungovanie“ podľa princípov a pravidiel mi dáva hlbší zmysel. Od malička som nemala rada nespravodlivosť, od malička som mala potrebu pomáhať iným. Vďaka presvedčeniu, že pomáhať druhým stojí za to, som začala poskytovať finančné služby a poradenstvo, hoci tento segment podnikania je v spoločnosti značne zaznávaný. Avšak moje presvedčenie robiť veci inak, je pre mňa hnacím motorom.

Čo pre mňa znamená, robiť veci inak? Napísané v troch krokoch, je to môj osobný prístup, vlastný, roky budovaný a vyšperkovaný systém práce a na záver prehľadné výstupy s návrhom riešení, ktoré klient odo mňa dostane spracované.

Postupne, a akosi prirodzene. som portfólio služieb rozšírila o realitné služby, ktoré poskytujem
formou privátneho realitného makléra.

Viem sa vcítiť do toho, čo klient chce. Klientovi pozorne načúvam. Viem klienta nasmerovať, pokiaľ sa na vec pozerá nesprávne. Odmenou mi je úsmev a spokojnosť mojich klientov.

Aby som dokázala klientom pomôcť, potrebujem porozumieť ich príbehu, čo bez dôvery nejde.
Absolútna dôvera stojí u mňa na prvom mieste.

Od malička som tiež vedela aj to, že budem právničkou, právo a spravodlivosť boli vždy mojou vášňou. Fascinovali ma medzinárodné právne systémy, fascinovali ma súdy.

Vďaka mojej húževnatosti a vytrvalosti som si postupne pretvárala svoje sny na skutočnosť – a presne o to sa snažím aj pri práci s klientom – aby sa sen premenil na skutočnosť.

Spoločnosť RIFIN s. r. o. okrem týchto služieb ponúka aj tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom jazyku. Rôznorodá stopa, hĺbka zdrojov a osobitý prístup sú založené na našich skúsenostiach.

Až 27 rokov skúseností
E-mail: richtarikova.n@rifin.sk
Tel.č.: +421 908 577 505