Rastislav Medveď

Každý deň ma poháňa myšlienka, že každý z nás môže ísť za svojimi cieľmi a snami, aby pre seba a svoju rodinu prijal to, čo mu život prináša.

V roku 2007 som sa odhodlal vykročiť na cestu podnikateľa a tak som si začal plniť jeden z mojich snov. Vedel som, že budem spokojný vtedy, keď moje podnikanie bude prepojené s hodnotami, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Sú nimi rodina, úprimnosť a priama komunikácia.

V roku 2013 vznikla myšlienka o zachovaní rodinných spomienok. Spolu s kolegom Robom nám nestačilo zachovať iba staré rodinné fotografie či záznamy. Chceli sme niečo viac a ako ľudia bez vzdelania v histórii sme sa museli obklopiť odborníkmi na túto oblasť. Podarilo sa a práve vďaka tomu sa od roku 2013 venuje naša spoločnosť DYNASTIC zachovaniu rodinnej histórie od súčasnosti až po najstaršie zachované dejiny. Sme najväčšou firmou v rámci Slovenska a našou hlavnou doménou je tvorba rodokmeňov a rodových erbov v exkluzívnom prevedení.

Pri tejto práci som mal česť spoznať mnoho zaujímavých ľudí a ich životné cesty. Nenechalo ma to chladným a premýšľal som ako zdieľať ich príbehy. Chcel som inšpirovať ostatných, ktorí možno práve v tejto chvíli premýšľajú, či má význam vydať sa za tým, čo si tak veľmi želajú.

Z tohto dôvodu vznikol projekt Príliš dobrí. Jeho cieľom je inšpirovať ľudí k ceste za svojimi cieľmi a snami. Má ukázať, že napriek rôznym životným situáciám, v ktorých sa práve nachádzame, má jeden krok správnym smerom väčšiu hodnotu, ako sto rokov premýšľania o tom.

Až 15 rokov skúseností
E-mail: rastislav.medved@dynastic.sk
Tel.č.: +421 915 569 886