Využívajte výhody členstva v podnikateľskom klube

Selfie Daniela Klešča a členov a hostí klubu džezva

Podnikanie je výzva, a cesta k úspechu závisí na správnych spojeniach a vzťahoch. Ivka Havranová by dodala že závisí hlavne na systéme, čo je vlastne pravda tiež. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako budovať a posilňovať vzťahy, je účasť v Klube Džezva – podnikateľskom klube. Podnikateľské kluby sú jedinečnou platformou na stretávanie sa s podobnými ľuďmi, na výmenu nápadov, inšpiráciu, motiváciu a rozvoj obchodných príležitostí.

1. Rozširovanie portfólia kontaktov

Jednou z najväčších výhod networkingového klubu je možnosť stretávať sa s ľuďmi z rôznych odvetví a oblastí podnikania. Týmto spôsobom si môžete rozšíriť svoje kontakty a vytvoriť vzťahy s ľuďmi, ktorí môžu prispieť k vášmu podnikaniu. Bez ohľadu na to, či hľadáte nových zákazníkov, obchodných partnerov alebo inšpiráciu, Klub Džezva vám poskytne prístup k podpore a širokému spektru skúseností a odborných vedomostí.

2. Vymieňanie nápadov a informácií

Klub džezva je miestom, kde sa stretávajú kreatívne mysle a podnikatelia s rôznymi skúsenosťami. Vďaka tejto rôznorodosti môžete získavať nové perspektívy a nápady, ktoré môžu priniesť nový impulz vášmu podnikaniu. Mentorský stôl a prezentácie v klube vedú k vzájomnému obohacovaniu, výmene informácií a posunu našej mysle na ďalšie úrovne, čo môže viesť k inováciám a zlepšeniam vo vašich aktivitách.

3. Príležitosti na spoluprácu

Členstvo v Klub Džezva môže viesť k mnohým obchodným príležitostiam. Spoznávanie nových ľudí otvára dvere k spolupráci na projektoch a k zdieľaniu potenciálnych klientov. 

4. Podpora, pomoc, inšpirácia a motivácia

Podnikanie môže byť niekedy plné osamelosti a náročných situácií, a niekedy môžete zažiť výzvy, ktoré sa zdajú byť neprekonateľné. Klub Džezva Vám môže poskytnúť podporu, pomoc, inšpiráciu a motiváciu v ťažších časoch. Zdieľanie skúseností s ľuďmi, ktorí najlepšie rozumejú vašim výzvam, je povzbudzujúce a posilňujúce.

5. Osobný rozvoj a vzdelávanie

Klub Džezva organizuje spoločné raňajky každý 2. piatok, ktoré sú plné podnikateľov so svojimi studňami skúseností, s  ktorými sú ochotní sa podeliť. Účasť na týchto raňajkách môže prispieť k vášmu osobnému a aj profesijnému rozvoju. Získavanie nových zručností a znalostí vám pomôže byť konkurencieschopnejším na trhu a lepšie riadiť svoju firmu.

Klub Džezva je viac než len miesto na stretávanie ľudí; je to rodina pre rozvoj ľudskosti, budovanie vzťahov, zdieľanie nápadov a rast v podnikaní. Bez ohľadu na štádium vášho podnikania môže členstvo v tejto skupine priniesť množstvo výhod, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš potenciál. 

Danko

Ďalšie blogové články: