PREPÁJANIE S ČLOVEČINOU. BODKA.

Čo vás prvé napadne, keď počujete slovo „NETWORKING“? Ten networking, ten už je všade. Aj vám to neraz takto blyslo hlavou? Networking môžeme zadefinovať ako proces vytvárania vzťahov založených na osobnom prístupe. Networking funguje formou výmeny informácií, osobných skúseností, referencií, udržiavania osobných vzťahov. Networking by vo finále mal viesť k...

Využívajte výhody členstva v podnikateľskom klube

Podnikanie je výzva, a cesta k úspechu závisí na správnych spojeniach a vzťahoch. Ivka Havranová by dodala že závisí hlavne na systéme, čo je vlastne pravda tiež. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako budovať a posilňovať vzťahy, je účasť v Klube Džezva - podnikateľskom klube. Podnikateľské kluby sú jedinečnou platformou na...