Využívajte výhody členstva v podnikateľskom klube

Podnikanie je výzva, a cesta k úspechu závisí na správnych spojeniach a vzťahoch. Ivka Havranová by dodala že závisí hlavne na systéme, čo je vlastne pravda tiež. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako budovať a posilňovať vzťahy, je účasť v Klube Džezva - podnikateľskom klube. Podnikateľské kluby sú jedinečnou platformou na...